Book Online
Multimedia
slide1.jpg
slide3.jpg
slide4.jpg
slide5.jpg
slide6.jpg
slide7.jpg

Samarbeidspartnerar

Partnere
Forutan mange kundar og samarbeidspartnerar i inn- og utland arbeider vi tett i lag med nokre bedrifter og personar for å utvikle oss vidare for å gje kundane og gjestene våre best moglege varer og tenester.

 

 

Project-IranLasse Efskind & Co – "ambassadør"gruppe i bl.a. utvikling av Lærdal Sport og Helsepark.

Eit vinn-vinn samarbeid innan sport og kultur. Med Lasse Efskind i spissen har gruppa bl.a. gjennomført turekspedisjonane:

 

Sponsorater
Triathlon treningsleirTriathlonutøvarar i Norge, Sverige og Finland med merke Ceepo i 2010-2011
Øyvind Johannessen, Håkon Johannessen, Jaakko Hiekkaranta, Fredrik Cronenborg, Camilla LindholmClas Björling

 

 

 

Lærdal Sykkelklubb

Norsk Syklefestival og klubbsponsor. Vi har og utsal av sykkelklubben sine drakter. 

 

Lærdal Turlag

Vi sponsar turkassene på Storehaugen og Stødnaåsen. Turlaget har stor aktivitet og held vedlike alle dei flotte turvegane i Lærdal. Meir info her.

 

Lærdal Idrettslag
Diverse undergrupper og arrangement, bl.a. motbakkeløpet Storehaugen Opp og Lærdalsturneringen (barnefotball)

 

Lærdal Golfklubb

 

I tillegg støttar vi ei rekkje mindre arrangement og frivillige lokale organisasjonar som bl.a. Lærdal Musikklag

 

Medlemskap

NHO Reiseliv
NAF Camp kjeden
Camping Cheque nettverket

 

Hovudleverandørar for utvikling av anlegget


astrevarenAS Trevaren – har stått for all utbygging

 

Arkitektkontoret Locus AS – har stått for all arkitektonisk utforming

 

Indre Sogn SparebankIndre Sogn Sparebank – hovudbanksamband

 

 

 

 

Elles nyttar vi oss av lokale leverandørar til vedlikehald og innkjøp av varer og tenester

icon-facebookicon-googleicon-twittericon-you-tube

Webdesign and -programming tourismustraining.at - Austria